Amar Ma’ruf Nahi Munkar melalui Upaya Proaktif & Preventif K3

Agama Islam adalah agama yang mewajibkan umatnya menggunakan pendekatan proaktif dan preventif dalam operasionalnya. Tujuannya tak lain tak bukan adalah untuk kesejahteraan dan kebaikan individu dan komunitas umat manusia (tidak hanya muslim dan muslimat). Pendekatan proaktif dalam kampanye-kampanye kebaikan dan preventif untuk meniadakan kemungkinan suatu hazard menjadi insiden. Perintah ini tertuang dalam banyak ayat di…